Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 9 ali starejši. Spletna stran uporablja napredne tehnologije in se zato lahko ne prikaže pravilno. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite na novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletne varnosti in zasebnosti.

Prehrana

 
ODJAVA PREHRANE:
racunovodstvo@tonecufar.com                                                         ( 230 87 36
tajnistvo@tonecufar.com                                                                   ( 230 87 30
   
V šoli sta organizirana dva obroka prehrane, in sicer dopoldanska malica za učence od 1. do 9. razreda in kosilo. V dogovoru s starši pa pripravljamo tudi popoldansko malico za učence v podaljšanem bivanju. 
Malico pripravljamo sami, dobavitelj kosil pa je Zavod za usposabljanje Janeza Levca.
 
Cena malice ( en obrok)
-          0,80 € za učence od 1. do 5. razreda,
-          0,80 € za učence od 6. do 9. razreda.
 
Cena kosila ( en obrok)
-          2,60 € za učence od 1. do 5. razreda,
-          2,70 € za učence od 6. do 9. razreda.
 
Cena popoldanske malice ( en obrok)
-          0,60 € za učence od 1. do 5. razreda.
 
Starši stroške za prehrano svojega otroka poravnate preko položnic ali SEPA direktne obremenitve . Šola izda položnico za prehrano do 10. v mesecu za pretekli mesec. Rok plačila je 20. dan v mesecu.
Položnice staršem pošljemo po pošti.  
 
Na začetku šolskega leta vsak učenec prinese domov tudi dva izvoda Pogodbe o financiranju šolske prehrane v šolskem letu. Starši oba izvoda izpolnite, podpišete, učenec ju prinese v šolo, da ju podpišemo in ožigosamo, nato Vam en potrjen in podpisan izvod vrnemo.
Na podlagi podpisane in izpolnjene pogodbe starši naročite svojega otroka na malico oz. kosilo za tekoče šolsko leto. Pogoji in način plačevanja so zapisani v pogodbi.
 
 
Starši lahko po telefonu, spletnem obrazcu, e-pošti ali osebno v računovodstvu od 7. do 10.30 ure odjavite svojega otroka od prehrane za naslednji dan.  
  
Ker vsa plačila za učence (npr.: ekskurzije, izleti, obiski muzejev ipd.) potekajo le preko položnic, je na položnici za plačilo prehrane znesek povečan za dejavnosti, ki so potekale v tekočem mesecu.   
©2014 Osnovna šola Toneta Čufarja