Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

predura

7.40-8.25

1. ura

8.30-9.15

2. ura

9.30-10.15

3. ura

10.30-11.15

4. ura

11.20-12.05

5. ura

12.10-12.55

6. ura

13.00-13.45

7. ura

14.00-14.45

 

URNIKI ODDELKOV

 6. a

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PURU
1. uraMATTJAMATMATNAR
2. uraGUMLUMTJATJAMAT
3. uraSLJZGOŠPOTITŠPO
4. uraŠPONARSLJTITGEO
5. uraTJASLJGOSSLJSLJ
6. uraNIP (ob 13.30)GOSNIP (ob 13.30)
7. uraNIP (ob 13.45)


6. b

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PURU
1. uraTJAMATTJAZGONAR
2. uraSLJTITGEOMATSLJ
3. uraMATTITŠPOSLJŠPO
4. uraŠPOSLJNARTJATJA
5. uraNARLUMSLJGOSGUM
6. uraNIP (ob 13.30)GOSNIP (ob 13.30)
7. uraNIP (ob 13.45)


 7. a

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PURUIPIPIP
1. uraTJAIPNARSLJŠPO
2. uraMATSLJSLJNARTJA
3. uraLUMNARMATGUMDKE
4. uraZGOGEOTJAMATZGO
5. uraSLJŠPOTITGEOMAT
6. uraIPTJATITIP
7. uraIP


 7. b

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PUIPIPIP
1. uraGUMIPTJALUMZGO
2. uraSLJGEOŠPOGEONAR
3. uraNARMATZGONARTJA
4. uraDKETJASLJTJAŠPO
5. uraMATSLJMATMATSLJ
6. uraTIT/IPTITRU
7. uraIP


 8. a

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PURUIPIPIP
1. uraKEMTIT/IPMATMAT/TJAMAT/TJA
2. uraŠPOZGOFIZMAT/TJAMAT/TJA
3. uraDKEBIO/GEOSLJGEOGUM
4. uraSLJMAT/TJAKEMBIOSLJ
5. uraFIZMAT/TJAŠPOLUMZGO
6. uraIPSLJ (do 13.25)MATTIT
7. uraIP


 8. b

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PURUIPIPIP
1. uraFIZIPMAT/TITMAT/TJAMAT/TJA
2. uraŠPOGUMKEMMAT/TJAMAT/TJA
3. uraBIO/GEOFIZSLJZGODKE
4. uraSLJMAT/TJAGEOLUMSLJ
5. uraZGOMAT/TJAŠPOBIOKEM
6. uraIPSLJ (do 13.25)MATTIT
7. uraIP


 9. a 

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PURUIPIPIP
1. uraLUMZGOZGOIPFIZ
2. uraKEMFIZGUMSLJKEM
3. uraMAT/TJASLJGEOMAT/TJASLJ
4. uraMAT/TJAŠPOMAT/TJAŠPOMAT/TJA
5. uraGEOBIOMAT/TJAMAT/TJAMAT/TJA
6. uraIPIPSLJ (do 13.25)BIOIP
7. uraIPIP


  9. b 

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PUIPIP
1. uraZGOFIZBIOIPKEM
2. uraLUMKEMZGOSLJGEO
3. uraMAT/TJASLJGUMMAT/TJASLJ
4. uraMAT/TJAŠPOMAT/TJAŠPOMAT/TJA
5. uraBIOGEOMAT/TJAMAT/TJAMAT/TJA
6. uraIPIPSLJ (do 13.25)/RUFIZIP
7. uraIP


URNIK IZBIRNIH PREDMETOV

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PUnemščina 3

izbrani šport odbojka
obdelava gradiv les
šolsko novinarstvo
likovno snovanje 2
nemščina 1
izbrani šport nogomet
1. uralikovno snovanje 1
nemščina 1
nemščina 3
6. uragledališki klub
poskusi v kemiji
sodobna priprava hrane A in B*
načini prehranjevanja A in B*likovno snovanje 1likovno snovanje 3
7. urasodobna priprava hrane A in B*načini prehranjevanja A in B*

*menjava skupin na 14 dni

IP šport za sprostitev, šport za zdravje in kaj nam govorijo umetnine - enkrat mesečno popoldne (4 ure)


URNIK NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV


ponedeljektoreksredačetrtekpetek
12.20-12.55angleščina - 1. a
tehnika A
angleščina - 1. bangleščina - 1. aangleščina - 1. b
13.30-14.15umetnost Bumetnost Ašport A
računalništvo
šport B
13.45-14.30


tehnika B