Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

predura

7.40 - 8.25

1. ura

8.30 - 9.15

2. ura

9.30 - 10.15

3. ura

10.30 - 11.15

4. ura

11.20 - 12.05

5. ura

12.10 - 12.55

6. ura

13.00 - 13.45

7. ura

14.00 - 14.45

 

URNIKI ODDELKOV

 6. a

URA

PONED.

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

PU 

 RU

 

 

 

 

 SLJ

 TJA

 ŠPO

 NAR

 TJA

 ZGO

 GEO

 MAT

 SLJ

 ŠPO

 MAT

 GOS/TIT

 TJA

 MAT

 MAT

 NAR

 GOS/TIT

 SLJ

 TJA

 SLJ

 GUM

 SLJ

 TIT

 ŠPO

 LUM

 NIP

 NIP

 TIT

 

 

6. b

URA

PONED.

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

PU 

 

 

 

 

 RU

 MAT

 ŠPO

 MAT

 MAT

 TJA

 TJA

 TJA

 SLJ

 ZGO

 MAT

 ŠPO

 SLJ

 GOS/TIT

 NAR

 SLJ

 GEO

 GUM

 GOS/TIT

 SLJ

 LUM

 SLJ

 NAR

 TJA

 TIT

 ŠPO

 

 NIP

 

 TIT

 NIP

 7. a

URA

PONED.

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

PU 

 

 

 IP 

 

 RU

 MAT

 ZGO

 NAR

 ZGO

 ŠPO

 TJA

 TJA

 SLJ

 TJA

 NAR

 NAR

 GUM

 MAT

 DKE

 GEO

 SLJ

 GEO

 TJA

 MAT

 MAT

 LUM

 TIT

 ŠPO

 SLJ

 SLJ

 IP

 TIT

 

 IP

 IP

7

 IP

 7. b

URA

PONED.

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

PU 

 RU

 

 IP

 

 

 TJA

 MAT

 TJA

 ŠPO

 NAR

 NAR

 SLJ

 MAT

 NAR

 GUM

 GEO

 TJA

 SLJ

 ZGO

 SLJ

 SLJ

 ZGO

 GEO

 DKE

 TJA

 TIT

 ŠPO

 LUM

 MAT

 MAT

 TIT/IP

 


 IP

 IP

7
 IP

 8. a

URA 

PONED. 

TOREK 

SREDA 

ČETRTEK 

PETEK 

PU  

 RU

 

 IP

 

 IP

 

 KEM

 TIT/IP

 MAT 

 IP

LUM

 

 SLJ/MAT

 ZGO

 TJA

 BIO

FIZ 

 

 SLJ/MAT

 BIO/GEO

 ŠPO

 TJA

 SLJ/MAT

 

 ŠPO 

 SLJ/MAT

 KEM

 GUM 

 SLJ/MAT

 

 TJA

 SLJ/MAT

 FIZ

 GEO

 ZGO

 

 IP 

 SLJ

 MAT

 DKE

 TIT/IP

7
 IP

 8. b

URA 

PONED. 

TOREK 

SREDA 

ČETRTEK 

PETEK 

PU  

 

 

 IP

 IP/TIT

 IP 

 

 FIZ

 IP

 MAT/TIT

 GUM

 ZGO

 

 SLJ/MAT

 KEM

 TJA

 TJA

 GEO

 

 SLJ/MAT

 LUM

 ŠPO

 FIZ 

 SLJ/MAT

 

 ŠPO

 SLJ/MAT 

 ZGO

 DKE

 SLJ/MAT

 

 TJA

 SLJ/MAT

 BIO/GEO

 KEM

 BIO

 

 IP

 SLJ

 MAT

 RU

 IP

7
 IP

 9. a 

URA  

PONED.  

TOREK  

SREDA  

ČETRTEK  

PETEK  

PU   

 

 IP 


 IP


1   

 GEO 

 BIO

 GUM

 TJA

 FIZ

2   

 KEM

 SLJ/MAT

 FIZ

 SLJ/MAT

 LUM

3   

 TJA 

 SLJ/MAT

 GEO

 SLJ/MAT

 ZGO

4   

 SLJ/MAT

 ŠPO

 SLJ/MAT 

 ŠPO

 KEM

5   

 SLJ/MAT 

 ZGO 

 SLJ/MAT

 BIO

 TJA

6

 RU

 IP

 SLJ 


 

7

 

 IP

 

 

 

  9. b 

URA  

PONED.  

TOREK  

SREDA  

ČETRTEK  

PETEK  

PU   

 RU

 IP 


 IP

 

1   

 ZGO 

 FIZ

 LUM

 TJA

 BIO

2   

 GEO

 SLJ/MAT

 BIO

 SLJ/MAT

 KEM

3   

 TJA 

 SLJ/MAT

 ZGO

 SLJ/MAT

 GUM

4   

 SLJ/MAT 

 ŠPO

 SLJ/MAT 

 ŠPO

 GEO

5   

 SLJ/MAT 

 KEM

 SLJ/MAT

 FIZ

 TJA

6


 IP

 SLJ

 

 IP

7

 

 IP

 

 

 


URNIK IZBIRNIH PREDMETOV

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PUnemščina 3
likovno snovanje 3
gledališki klub
izbrani šport nogomet A
nemščina 3likovno snovanje 2 A
1. uranemščina 2
likovno snovanje 2 B
nemščina 2
6. urasodobna priprava hrane A in B*načini prehranjevanja A in B*filmska vzgoja
izbrani šport nogomet B
7. urasodobna priprava hrane A in B*načini prehranjevanja A in B*

*menjava skupin na 14 dni

IP šport za sprostitev A in B, šport za zdravje - enkrat mesečno popoldne (4 ure)


URNIK NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV


ponedeljektoreksredačetrtekpetek
12.20-12.55
angleščina - 1. razred
angleščina - 1. razredtehnika A
13.30-14.15umetnost Ašport Bšport Aračunalništvoumetnost B
13.45-14.30
tehnika B