Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

VODSTVO ŠOLE

Ravnateljica   

mag. Tanja Grünfeld

Pomočnica ravnateljice

Romana Bučinel

RAZREDNIKI

 razred 

 predmeti, ki jih poučujejo

 Polona Berce

 1. a

 vsi predmeti v 1. razredu

 Polona Kovač

 1. b

 vsi predmeti v 1. razredu

 Tatjana Kastelic

 2. a

 vsi predmeti v 2. razredu, razen TJA

 Eva Prohinar

 2. b

 vsi predmeti v 2. razredu, razen TJA

 Tadeja Bandelj

 3. a

 vsi predmeti v 3. razredu, razen TJA

 Vesna Hozjan

 3. b

 vsi predmeti v 3. razredu, razen TJA

 Klaudija Kokalj

 4. a

 vsi predmeti v 4. razredu, razen ŠPO, TJA

 Lea Lenček

 4. b

 vsi predmeti v 4. razredu, razen ŠPO, TJA

 Franc Hozjan

 5. a

 vsi predmeti v 5. razredu, razen GUM, TJA

 Simona Grbac

 5. b

 vsi predmeti v 5. razredu, razen ŠPO, TJA

 Maja Krivec

 6. a

 TJA

 Ana Lea Dornik

 6. b

 NAR, GOS, IP sodobna priprava hrane, IP načini prehranjevanja

 Anica Erman

 7. a

 GUM, PB

 Maja Kukovič Badovinac

 7. b

 TJA

 Bernarda Novak Obal

 8. a

 ZGO, DKE, PB

 Janez Turk

 8. b

 TIT, NIP tehnika, PB

 Patricija Čičmir - Vestić

 9. a

 LUM, IP likovno snovanje, NIP umetnosti, PB

 Petra Igerc

 9. b

NAR, BIO, KEM, PB


NERAZREDNIKI   

 predmeti, ki jih poučujejo   

 Ksenija Turšič

 druga učiteljica v 1. razredu

 Nika Bobič

 PB

 Mateja Kolar

 PB

 Leja Veldin PB

 Neža Kokalj

 PB, ŠPO

 Zdenka Ferenc

 SLJ

 Marjana Florjan

 SLJ, PB

 Bojana Polak Mijović

 SLJ, IP gledališki klub, PB  

 Julija Toldi

 TJA, PB

 mag. Majda Jurkovič

 MAT, NIP računalništvo

 Sonja Koželj 
 MAT, FIZ

 Mateja Penca 

 MAT 

 Ana Burnik Kosi

 GEO, DKE, PB

 Aljaž Bednar
 ŠPO, NIP šport

 Saša Dremelj 

 ŠPO, IP šport za sprostitev, IP šport za zdravje, IP izbrani šport nogomet

 Natalija Rajh 

 IP nemščina

 Mira Reya Dobernik 

 laborantka 


SVETOVALNA SLUŽBA IN STROKOVNA POMOČ UČENCEM

mag. Mojca Horvat, šolska psihologinja
Nuša Hafner, socialna pedagoginja
Ana Mrzel, specialna pedagoginja
Borjana Eržen, specialna pedagoginja

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Nina Valant, šolska knjižničarka

 

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNO OSEBJE

Barbara Dragar, poslovna sekretarka
Ines Čuk, računovodkinja
Mira Reya Dobernik, knjigovodkinja
Aleksander Inkret, hišnik
Nuška Hauptman, kuharica
Ermina Keranović, pomočnica kuharice
Jasminka Livadić, čistilka
Marjeta Cvetko, čistilka
Polonca Kavalič, čistilka
Katarina Šandor, čistilka
Raina Ahil, čistilka