Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

Učenci 4. razreda so se na tehniškem dnevu Zelena tehnologija in trajnostni razvoj pogovarjali o energiji, učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije ter o pametnih napravah in hišah. Sestavili so vetrno elektrarno, spoznali so vir električne energije, vodnike in porabnike, jih povezali v električni krog na električnem vezju in preizkušali delovanje različnih uporabnikov.