Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 9 ali starejši. Spletna stran uporablja napredne tehnologije in se zato lahko ne prikaže pravilno. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite na novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletne varnosti in zasebnosti.

NPZ

 
 
Popravljene naloge NPZ za učence 6. in 9. razreda bodo vidne zgolj v elektronski obliki. Za dostop do ovrednotenega preizkusa znanja boste potrebovali kartonček s šifro (dobili ga boste na prvem preverjanju) in  EMŠO.
 
Ovrednotene naloge in izpise dosežkov si boste lahko ogledali na spletni strani http://npz.ric.si od 29. 5. do 31. 5. 2018 (9. razred) in od 5. 6. do 7. 6. 2018 (6. razred). Doma skupaj s starši natančno preglejte svoje preizkuse in opozorite na morebitne napake.
 
Šola vam bo ob koncu šolskega leta izdala Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki so izraženi v absolutnih in odstotnih točkah.
 
Preizkuse znanja preteklih let najdete na povezavi: 
  
©2014 Osnovna šola Toneta Čufarja