Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

 16. 6. 2023 do 29. 6. 2023 (1. rok)

 za učence 9. razreda

 26. 6. 2023 do 7. 7. 2023 (1. rok)

 za učence od 1. do 8. razreda

 18. 8. 2023 do 31. 8. 2023 (2. rok)

 za učence od 1. do 9. razreda

 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

 3. 5. 2023 do 15. 6. 2023 (1. rok)

 za učence 9. razreda

 3. 5. 2023 do 23. 6. 2023 (1. rok)

 za učence od 1. do 8. razreda

 18. 8. 2023 do 31. 8. 2023 (2. rok)

 za učence od 1. do 9. razreda


O datumu izpita so starši učenca obveščeni po pošti.