Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 9 ali starejši. Spletna stran uporablja napredne tehnologije in se zato lahko ne prikaže pravilno. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite na novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletne varnosti in zasebnosti.

Pouk v šoli

  
Tudi od ponedeljka, 8. 3., bo za vse učence od 1. do 9. razreda pouk v šoli. Z manjšimi spremembami bo veljal urnik, ki ste ga imeli od začetka šolskega leta do zaprtja šol.
 
V šolo lahko pridete samo zdravi učenci.
  
Učenci od 1. do 5. razreda boste v šolo vstopali skozi glavni vhod. 
Jutranje varstvo (od 7.00 do 8.00) bo samo za učence od 1. do 3. razreda, za učence 4. in 5. razreda jutranjega varstva ne bo.
Podaljšano bivanje (do 16.00) bo za vse učence od 1. do 5. razreda, vendar bomo ob 15.00 združevali oddelke in boste morali učenci, ki boste v šoli do 16.00, v skupini PB nositi zaščitne maske. Učenci 4. in 5. razreda boste v mešanih skupinah ves čas podaljšanega bivanja - predlagamo, da varstvo obiskujete učenci, ki ga nujno potrebujete.
NIP-ov (razen angleščine v 1. razredu) in interesnih dejavnosti ne bo.
  
Učenci od 6. do 9. razreda boste v šolo vstopali skozi stranski vhod – pri telovadnici.
V šolo ne prihajajte prezgodaj (15 minut pred začetkom pouka) – če zaradi prevoza pridete prej, do 8.15 počakate ob lepem vremenu na igrišču, ob slabem vremenu pa v primerni razdalji v avli v pritličju.
 
Ves dan boste v isti učilnici. V učilnici vedno sedite na istem mestu. Ne izmenjujte si šolskih potrebščin. Učenci od 6. do 9. razreda morate ves čas nositi zaščitno masko.
razred
učilnica
6. a
43
6. b
38
7. a
47
7. b
42
8. a
13
8. b
37
9. a
41
9. b
44
 
Učenci 8. in 9. razreda boste pri SLJ, MAT in TJA v treh skupinah
(učilnice: 8 A v 6, 8 B v 37, 8 C v 13; 9 A v 41, 9 B v 44, 9 C v 49).
 
Izbirni predmeti   
- v šoli: francoščina 3, nemščina 1, 2 in 3, multimedija, poskusi v kemiji A in B, šahovske osnove
- na daljavo: filmska vzgoja, likovno snovanje 1, 2 in 3, načini prehranjevanja, sodobna priprava hrane
- odpade: izbrani šport odbojka in nogomet, šport za zdravje
  
Vsi učenci morate ves čas paziti na primerno medsebojno razdaljo. Higiena kihanja in kašljanja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa. Ob vstopu v šolo si razkužite roke, večkrat na dan si jih umijte z milom in toplo vodo.
 
Učenci, naročeni na šolsko prehrano, boste imeli malico in kosilo (kosilo po urniku - za učence od 6. do 9. razreda od 13.00 do 13.45).
Po končanem pouku oz. kosilu takoj zapustite šolo. 
 
Prosimo, da starši ne vstopate v šolo. Za pogovore z učitelji se vnaprej pisno dogovorite.
©2014 Osnovna šola Toneta Čufarja