Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 9 ali starejši. Spletna stran uporablja napredne tehnologije in se zato lahko ne prikaže pravilno. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite na novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletne varnosti in zasebnosti.

Prevzem spričeval

 
Učenci od 1. do 8. razreda boste spričevala in priznanja prejeli 24. 6. 2022. Tisti, ki boste zadnji šolski dan odsotni, lahko dobite spričevala v tajništvu med 7.30 in 13.30 v dneh, ki jih določa pravilnik.
 
P R A V I L N I K
o šolskem koledarju za osnovne šole
 
14. člen
(razdelitev spričeval in obvestil)
 
(5) Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.
©2014 Osnovna šola Toneta Čufarja