Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 9 ali starejši. Spletna stran uporablja napredne tehnologije in se zato lahko ne prikaže pravilno. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite na novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletne varnosti in zasebnosti.

Raziskava ICCS 2022

 
Slovenija sodeluje v Mednarodni raziskavi državljanskega izobraževanja in vzgoje (ICCS 2022). Z njo ugotavljajo, na kakšne načine se mladi v različnih državah oz. različnih izobraževalnih sistemih pripravljajo na aktivno državljanstvo. Raziskavo izvaja Mednarodna zveza za evalvacijo izobraževalnih dosežkov (IEA), v Sloveniji jo kot del redne evalvacije šolskega sistema podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, neodvisno pa jo izvede Pedagoški inštitut skupaj s šolami. Z raziskavo ICCS sledijo trendom znanja v Sloveniji in opazujejo učinke sprememb v šolskem sistemu.
 
Za sodelovanje v raziskavi je bila izbrana tudi naša šola – učenci 8. b. Reševali boste naloge (preverjanje državljanskega znanja), izpolnjevali vprašalnike in evropske vprašalnike, in sicer v torek, 17. 5., 1., 2. in 3. šolsko uro v računalniški učilnici (pred raziskavo in po njej bo pouk po urniku).
 
Vprašalnike bodo reševali tudi učitelji in ravnateljica.
Izvajalci ne bodo zbirali imen in drugih osebnih podatkov učencev, učiteljev in ravnateljev, vsi podatki sodelujočih bodo anonimni.
©2014 Osnovna šola Toneta Čufarja