Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

ZAPISNIKI SESTANKOV ŠOLSKE SKUPNOSTI


V torek, 23. 5., smo se srečali na delavnici. To je bil že naš drugi sestanek v mesecu maju. Nanj smo povabili go. Mojco Horvat, šolsko psihologinjo. Raziskovali smo, kaj je nasilje, debatirali o naših izkušnjah in o tem, kako nasilje ustaviti in preprečiti.

Izkušnja po delavnici je bila dobra. Ena od udeleženk je povedala, da se bo resno poglobila v to, kako preprečiti nasilna dejanja zdaj in tudi v prihodnje.

Drugi so bili zadovoljni, da so osvežili vsebino, o kateri se sicer velikokrat pogovarjamo.

Naši učenci Uma, Lara, Iza, Margot, Jasmina, Urban in Martin so bili gostje v enourni pogovorni mladinski oddaji Hudo! na Radiu Slovenija, ki je bila na sporedu v soboto, 29. 4. 2023.

Tema pogovora v oddaji je bila: medosebni odnosi – prijateljstvo, družinski odnosi, ljubezen, kako se spopadati z raznimi stiskami, kaj pa, če se počutimo osamljeni, kako je z odnosi v razredu,......

 

Sporočilo novinarke, ki je vodila intervju: 

Bili so zelo zelo dobri, z veseljem sem jih gostila, pri nekaterih vprašanjih me je presenetilo njihovo izredno zrelo razmišljanje, ki so ga znali tudi dobro ubesediti. Uživala sem in mislim, da so tudi oni – vsaj po odzivih, ki sem jih dobila od njih. Vzela sem njihove kontakte, da jih povabim še v kakšno oddajo, ker so bili res super. Hvala tudi vam, da ste jih poslali, ne dobim vedno takšne skupine. 

  

....in učenk:

Izkušnja je bila izvrstna in vesela sem, da ste nam dali super priložnost. 

"Je bila trema vseskozi prisotna?" Kljub temu da je neznan teren na začetku prinesel malo treme in nervoze, je ta hitro izginila. Voditeljica Lara Gril nam je vnaprej povedala, kako bodo stvari potekale, kar je sprostilo vso tesnobo in nam pomagalo, da smo pri snemanju uživali in bili sproščeni. 

"Ste odgovarjali v sproščenem vzdušju?" Verjamem, da smo. Z vsakim vprašanjem je bilo vzdušje bolj sproščeno in proti koncu sploh ni bilo več občutka snemanja, a le prijeten pogovor. Lara je vse vodila skupaj in počutila sem se, kot da se pogovarjam s prijatelji. 

"Ste se počutili upoštevane in slišane?" Seveda. Teme in vprašanja so bila odlično izbrana in voditeljica nas je stalno spodbujala pri naših odgovorih. 

"Kaj se vam je zdelo najbolj "fajn"?" Če odgovorim na kratko: Vse. Od spoznavanja dela na radiu in snemanja pa vse do pogovora in vprašanj je bila celotna izkušnja izvrstna. 

"Katere stvari bi poudarili kot najtežje?" Skoraj nič, vse skupaj je bilo super. 

Intervju je bil zares krasna izkušnja, ki bi jo, če bi se kdaj pojavila še kakšna priložnost, z veseljem ponovila. 

 

Če strnemo vtise:

Sprva smo bili vsi malce sramežljivi, vendar pa nam je ga. Lara razložila postopek snemanja in odgovorila na vsa naša vprašanja, tako da se nam ni bilo treba ničesar bati. Tudi trema je že po prvem delu snemanja skoraj popolnoma izpuhtela. Po tem smo odgovarjali vse bolj sproščeno. Novinarka nas je klicala, ko je želela, da na njeno vprašanje odgovorimo, tako da v studiu ni bilo popolne tišine. S tem nam je tudi pokazala, da ni potrebe po sramežljivosti. Prav tako pa je vsak dobil možnost, da je delil svoje mnenje, tudi če ni bil poklican. Ga. Lara je poskrbela, da smo vsi prišli do besede, ko smo to želeli. Najbolj mi je bilo všeč prav to. Lahko smo se sproščeno pogovarjali in nihče se ni počutil prisiljeno v to, da odgovarja. Z novinarko smo se počutili odlično, za kar lahko večino zaslug pripišem kar njej. Tudi ko smo prišli do zadnje teme, ljubezni, za katero sem mislila, da bomo imeli nekaj težav in veliko treme pri odgovarjanju, nas je novinarka sproščeno vodila od vprašanja do vprašanja. Skoraj brez kakršne koli treme smo preživeli tudi zadnji del in s tem na žalost zaključili snemanje. 

Na intervjuju smo vsi uživali, pridobili novo izkušnjo, še enkrat bi pohvalila novinarko Laro Gril, ki je bila izjemna, in tudi vse ostale udeležence intervjuja, ki so drug drugemu s sodelovanjem izkušnjo še polepšali, vam pa se zahvaljujem, ker ste nam vse to omogočili!

Povezava do intervjuja: https://prvi.rtvslo.si/podkast/hudo/44962476/174953628

 

Za šolsko skupnost: mentorica Lea LenčekZa uveljavljanje svojih pravic in interesov se razredne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole.

·      Mentorica: Lea Lenček

Predsednica ŠS in OP v šolskem letu 2022/2023 je Lara Godina, namestnica pa Uma Hatić.

Šolska skupnost je izvršilni organ skupnosti učencev šole. V njem sta po dva predstavnika iz vsakega oddelka - predsednik in namestnik predsednika. Srečujemo se najmanj enkrat mesečno.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.

V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci ..., izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije. Rdeča nit oz. vodilna tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2022/2023 je zopet 

 

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

·      zbira pripombe in predloge razrednih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na šoli ter predlaga ustrezne rešitve, ki jih sporoča vodstvu šole,

·      spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, morebitnega kršenja pravic učencev ipd. ter se tudi v zvezi s tem povezuje z vodstvom šole,

·      predlaga izboljšave bivalnega okolja v šoli, oblikuje predloge za kvalitetnejše delo in počutje učencev,

·      izpelje šolski otroški parlament, predstavniki šolskega otroškega parlamenta pa se udeležijo območnega in mestnega otroškega parlamenta na izbrano temo.

 

NAČRT DELA:

·      negovanje medosebnih odnosov: dober dan, hvala, nasvidenje, pogled iz oči v oči,

·      upoštevanje smernic na Čufarjevem kompasu,

·      poklicna orientacija – šolska psihologinja mag. Mojca Horvat,

·      poudarek na spoštovanju pravil šolskega reda,

·      uvajanje mirnega reševanja sporov – vrstniška mediacija,

·      sledenje ohranjanju socialnega čuta (zbiranje pokrovčkov) za invalidne otroke,

·      sodelovanje v projektih šole in prostovoljskih dejavnostih ter aktivnostih v šoli,

·      gostovanje različnih gostov, ki nam predstavijo zanimiva področja življenja in dela v šoli ali življenja v naši občini,

·      delavnice z ekološko vsebino,

·      delavnice Slovenske filantropije o prostovoljstvu, 

·      sodelovanje s četrtno skupnostjo na prireditvah, 

·      sodelovanje na šolskem, občinskem in državnem otroškem parlamentu,

·      aktivno sodelovanje z vodstvom šole na vseh področjih, ki so pomembna za učenje in za dobro počutje vseh učencev v šoli.

 

Učenci lahko predloge in vprašanja oddajo v šolski nabiralnik v avli v prvem nadstropju. Velja pravilo, da učenci pripombe in predloge, ki jih imajo, argumentirajo in se pod napisano na list podpišejo. Predloge in pripombe obravnavamo na sestankih šolske skupnosti.