Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

predura

7.40-8.25

1. ura

8.30-9.15

2. ura

9.30-10.15

3. ura

10.30-11.15

4. ura

11.20-12.05

5. ura

12.10-12.55

6. ura

13.00-13.45

7. ura

14.00-14.45

 

URNIKI ODDELKOV

 6. a

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PURU
1. uraMATTJAMATMATNAR
2. uraGUMLUMTJASLJMAT
3. uraSLJZGOŠPOTITŠPO
4. uraŠPONARSLJTITGEO
5. uraTJASLJGOSTJASLJ
6. uraNIP (ob 13.30)GOSNIP (ob 13.30)
7. uraNIP (ob 13.45)


6. b

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PURU
1. uraSLJMATTJAZGONAR
2. uraTJATITGEOMATSLJ
3. uraMATTITŠPOSLJŠPO
4. uraŠPOSLJNARTJAGUM
5. uraNARLUMSLJGOSTJA
6. uraNIP (ob 13.30)GOSNIP (ob 13.30)
7. uraNIP (ob 13.45)


 7. a

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PURUIPIPIP
1. uraTJAIPNARSLJŠPO
2. uraMATSLJSLJNARTJA
3. uraLUMNARMATGUMMAT
4. uraZGOGEOTJAMATZGO
5. uraSLJŠPOTITGEODKE
6. uraIPTJATITIP
7. uraIP


 7. b

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PUIPIPIP
1. uraGUMIPTJALUMZGO
2. uraSLJGEOŠPOGEONAR
3. uraNARMATZGONARSLJ
4. uraDKETJASLJTJAŠPO
5. uraMATSLJMATMATTJA
6. uraTIT/IPTITRU
7. uraIP


 8. a

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PURUIPIPIP
1. uraKEMTIT/IPMATMAT/TJASLJ/MAT/TJA
2. uraŠPOZGOFIZMAT/TJASLJ/MAT/TJA
3. uraDKEBIO/GEOSLJGEOGUM
4. uraSLJMAT/TJAKEMBIOSLJ/TJA
5. uraFIZMAT/TJAŠPOLUMZGO
6. uraIPSLJ (do 13.25)MATTIT
7. uraIP


 8. b

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PURUIPIPIP
1. uraFIZIPMAT/TITMAT/TJASLJ/MAT/TJA
2. uraŠPOGUMKEMMAT/TJASLJ/MAT/TJA
3. uraBIO/GEOFIZSLJZGODKE
4. uraSLJMAT/TJAGEOLUMSLJ/TJA
5. uraZGOMAT/TJAŠPOBIOKEM
6. uraIPSLJ (do 13.25)MATTIT
7. uraIP


 9. a 

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PURUIPIPIP
1. uraLUMZGOZGOIPFIZ
2. uraKEMFIZGUMSLJ/MAT/TJAKEM
3. uraMAT/TJASLJGEOSLJ/MAT/TJASLJ/MAT/TJA
4. uraMAT/TJAŠPOSLJ/MATŠPOSLJ/MAT/TJA
5. uraGEOBIOSLJ/MATSLJ/MAT/TJASLJ/MAT/TJA
6. uraIPIPSLJ (do 13.25)BIOIP
7. uraIPIP


  9. b 

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PUIPIP
1. uraZGOFIZBIOIPKEM
2. uraLUMKEMZGOSLJ/MAT/TJAGEO
3. uraMAT/TJASLJGUMSLJ/MAT/TJASLJ
4. uraMAT/TJAŠPOSLJ/MATŠPOSLJ/MAT/TJA
5. uraBIOGEOSLJ/MATSLJ/MAT/TJASLJ/MAT/TJA
6. uraIPIPSLJ (do 13.25)/RUFIZIP
7. uraIP


URNIK IZBIRNIH PREDMETOV

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PUnemščina 3

izbrani šport odbojka
obdelava gradiv les
šolsko novinarstvo
likovno snovanje 2
nemščina 1
izbrani šport nogomet
1. uralikovno snovanje 1
nemščina 1
nemščina 3
6. uragledališki klub
poskusi v kemiji
sodobna priprava hrane A in B*
načini prehranjevanja A in B*likovno snovanje 1likovno snovanje 3
7. urasodobna priprava hrane A in B*načini prehranjevanja A in B*

*menjava skupin na 14 dni

IP šport za sprostitev, šport za zdravje in kaj nam govorijo umetnine - enkrat mesečno popoldne (4 ure)


URNIK NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV


ponedeljektoreksredačetrtekpetek
12.20-12.55angleščina - 1. a
tehnika A
angleščina - 1. bangleščina - 1. aangleščina - 1. b
13.30-14.15umetnost Bumetnost Ašport A
računalništvo
šport B
13.45-14.30


tehnika B

URNIK DOPOLNILNEGA POUKA

učitelj/-capredmet, razreddan, ura
Tatjana KastelicSLJ, MAT - 2. razredponedeljek 13.00-13.25
Eva ProhinarSLJ, MAT - 2. razredponedeljek 13.00-13.30
Tadeja BandeljSLJ, MAT - 3. razredpetek 12.10-13.55
Lea LenčekSLJ - 4. razredčetrtek 7.40-8.25
Nika BobičMAT - 4. razredsreda 7.40-8.25
Simona GrbacSLJ, MAT - 5. razredsreda 7.40-8.25
Romana BučinelSLJ - 6. razredsreda 7.40-8.25
Zdenka FerencSLJ - 7. razredčetrtek 13.00-13.45
Bojana Polak MijovićSLJ - 8., 9. razredtorek 7.40-8.25
Mateja KolarTJA - 6. razredtorek 13.00-13.45
Maja Kukovič BadovinacTJA - 7. razredčetrtek 7.40-8.25
Tanja RistanovićTJA - 8. razredpetek 7.40-8.25
Tanja Ristanović

TJA - 9. razred 

četrtek 7.40-8.25 
Romana BučinelMAT - 6. razredčetrtek 7.40-8.25
Janez TurkMAT - 7. razredtorek 8.00-8.25 in torek 14.00-14.25
Mateja PencaMAT - 8., 9. razredponedeljek 13.50-14.35 (na 14 dni)
Petra IgercKEM - 8., 9. razredčetrtek 14.00-14.45 + petek 13.00-13.45
Sonja KoželjFIZ - 8., 9. razredčetrtek 13.45-14.30

URNIK DODATNEGA POUKA

učiteljicapredmet, razreddan, ura
Lea LenčekSLJ, MAT, LUM - 4. razredponedeljek 7.40-8.15
Bojana Polak MijovićSLJ - 6. do 9. razredsreda 7.40-8.25 in po dogovoru
Zdenka FerencSLJ - 8. razredtorek 13.45-14.33 
Zdenka FerencSLJ - 9. razredsreda 13.45-14.45
Maja KrivecTJA - 8., 9. razredpo dogovoru
Petra IgercKEM - 8., 9. razredčetrtek 14.00-14.45 + petek 13.00-13.45
Bernarda Novak ObalZGO - 8., 9. razredpo dogovoru
Mateja Pencalogika, Vegovo - 6., 7. razredčetrtek 13.00-13.45
Mateja Pencalogika, Vegovo - 8., 9. razredčetrtek 14.00-14.45
Sonja KoželjFIZ - 8., 9. razred

torek 7.40-8.25 + petek 7.40-8.25 + po dogovoru

Ana Lea DornikBIO - 8., 9. razredsreda 7.40-8.25