Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

Ustanoviteljica šole je Mestna občina Ljubljana.

Šolski okoliš je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 38/2008.

  

Šola je bila zgrajena leta 1961, ime je dobila po slovenskem književniku in borcu za delavske pravice Tonetu Čufarju (1905-1942).

Pouk poteka v eni izmeni, v osemnajstih oddelkih od 1. do 9. razreda, devetih skupinah podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda, štirih skupinah jutranjega varstva in štirih skupinah varstva po pouku.

V šoli je deset učilnic namenjenih pouku v 1. in 2. triletju, dvanajst učilnic pa je specializiranih in namenjenih pouku matematike, fizike, kemije, biologije, naravoslovja, tehnike in tehnologije, gospodinjstva, jezikoslovja, družboslovja, likovne in glasbene umetnosti. V šoli sta sodobno opremljeni računalniška učilnica in učilnica za pouk naravoslovnih predmetov. Sledimo razvoju sodobne učne tehnologije, zato smo v vsako učilnico namestili interaktivno tablo oz. računalnik s projektorjem, da učencem približamo pouk in povečamo zanimanje za učenje ter raziskovalno delo.

Za pouk športa imajo učenci na voljo dve telovadnici: veliko in malo telovadnico s plezalno steno. Pouku športa so namenjeni še zunanje rokometno in košarkarsko igrišču ter asfaltno igrišče v parku.

V šoli je bogato založeno knjižnica s čitalnico. V njej mnogi učenci preživljajo čas pred in po pouku.

Kletni prostori so preurejeni v kuhinjo za razdeljevanje hrane in veliko ter malo jedilnico.

 

Pedagoški delavci šole aktivno sodelujemo v šolskih projektih in v projektih Zdrava šola, Fit Slovenija ter projektih Mestne občine Ljubljana in Pedagoške fakultete. Postali smo tudi  pridružena članica Unesco šol.

Sodelujemo s Pedagoško fakulteto, Filozofsko fakulteto in Fakulteto za šport ter omogočamo njihovim študentom, da spremljajo delo naših učiteljev in v šoli opravljajo obvezno pedagoško prakso. Sodelujemo tudi s Srednjo šolo za računalništvo in tudi njihovim dijakom omogočamo opravljanje redne prakse.

Šola se lahko pohvali s številnimi nagradami in uspehi, ki jih osvajajo naši učenci na najrazličnejših področjih in tekmovanjih, pa tudi z visokimi rezultati, ki jih učenci dosegajo na nacionalnih preverjanjih znanja - vse to je zanje dobra popotnica pri nadaljnjem šolanju.

Poleg znanja želimo učence v času šolanje opremiti z veščinami in spretnostmi, ki jim bodo koristile v življenju. Da smo na pravi poti, potrjuje tudi najvišje priznanje za delo na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Priznanje Blaža Kumerdeja, ki ga je šola prejela leta 2000, naziv Kulturna šola, ki smo ga za nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev v sklopu obšolskih dejavnosti za obdobje petih let prejeli leta 2015 in leta 2020, in nagrada na področju prostovoljstva, ki jo podeljuje Slovenska filantropija, ki je učence prostovoljce prvič leta 2015 in potem vsako leto nagradila z nazivom Junaki našega časa.