Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

Pritožbena komisija odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti učenca. Imenuje jo svet šole. Sestavlja jo deset članov, od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole. Kadar mora pritožbena komisija odločati o posameznem primeru, predsednik sveta šole izmed vseh članov komisije imenuje pet članov.

Pritožbeno komisijo sestavlja sedem strokovnih delavcev šole (mag. Mojca Horvat, Janez Turk, Tadeja Bandelj, Polona Berce, Franc Hozjan, Petra Igerc, Ksenija Turšič), dva predstavnika staršev (Jadranka Zupanc, Rok Pavlin)in strokovni zunanji član(Vera Krizmanič). Pritožbena komisija je imenovana za štiri leta. Mandat imenovane komisije traja od 21. 10. 2020 do 20. 10. 2024, po koncu mandata bo imenovana nova komisija.