Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

VODSTVO ŠOLE

Ravnateljica   

mag. Tanja Grünfeld

Pomočnica ravnateljice

Romana Bučinel

RAZREDNIKI

 razred 

 predmeti, ki jih poučujejo

 Polona Berce

 1. a

 vsi predmeti v 1. razredu

 Polona Kovač

 1. b

 vsi predmeti v 1. razredu

 Tatjana Kastelic

 2. a

 vsi predmeti v 2. razredu, razen TJA

 Eva Prohinar

 2. b

 vsi predmeti v 2. razredu, razen TJA

 Vesna Hozjan

 3. a

 vsi predmeti v 3. razredu, razen TJA

 Tadeja Bandelj

 3. b

 vsi predmeti v 3. razredu, razen ŠPO, TJA

 Lea Lenček

 4. a

 vsi predmeti v 4. razredu, razen ŠPO, TJA

 Nika Bobič

 4. b

 vsi predmeti v 4. razredu, razen ŠPO, TJA

 Franc Hozjan

 5. a

 vsi predmeti v 5. razredu, razen GUM, TJA

 Simona Grbac

 5. b

 vsi predmeti v 5. razredu, razen ŠPO, TJA

 Marjana Florjan

 6. a

 SLJ, PB

 Maja Kukovič Badovinac

 6. b

 TJA

 Zdenka Ferenc

 7. a

 SLJ, IP šolsko novinarstvo

 Ana Lea Dornik

 7. b

 NAR, GOS, IP sodobna priprava hrane, IP načini prehranjevanja

 Anica Erman

 8. a

 GUM, PB

 Patricija Čičmir - Vestić

 8. b

 LUM, IP likovno snovanje, IP kaj nam govorijo umetnine, NIP umetnost, PB 

 Petra Igerc

 9. a

 NAR, BIO, KEM, PB

 Janez Turk

 9. b

 TIT, IP obdelava gradiv les, NIP tehnika, PB


NERAZREDNIKI   

 predmeti, ki jih poučujejo   

 Mateja Kolar

 druga učiteljica v 1. b, TJA, PB

 Ksenija Turšič

 druga učiteljica v 1. a in 1. b, PB

 Zoja Brglez PB
 Anja Kovač 
 PB
 Julija Kralj, Ana Berzelak
 PB

 Neža Kokalj

 PB, ŠPO

 Bojana Polak Mijović

 SLJ, IP gledališki klub, PB  

 Tanja Ristanović

 TJA

 mag. Majda Jurkovič

 MAT, NIP računalništvo

 Sonja Koželj 
 MAT, FIZ

 Mateja Penca 

 MAT 

 Ana Burnik Kosi

 GEO, DKE, PB

 Bernarda Novak Obal ZGO, DKE
 Aljaž Bednar
 ŠPO, IP šport za zdravje, IP izbrani šport, PB

 Saša Dremelj 

 ŠPO, IP šport za sprostitev, IP izbrani šport, NIP šport, PB

 Natalija Rajh 

 IP nemščina, PB

 Mira Reya Dobernik 

 laborantka 


SVETOVALNA SLUŽBA IN STROKOVNA POMOČ UČENCEM

mag. Mojca Horvat, šolska psihologinja
Borjana Eržen, specialna pedagoginja
Mariša Pirnat, specialna pedagoginja
Anja Kovač, socialna pedagoginja

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Eva Bišćan, šolska knjižničarka

 

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNO OSEBJE

Barbara Dragar, poslovna sekretarka
Ines Čuk, računovodkinja
Mira Reya Dobernik, knjigovodkinja
Nuška Hauptman, kuharica
Ermina Keranović, pomočnica kuharice
Aleksander Inkret, hišnik
Azemina Hašimović, čistilka
Sanela Kapić, čistilka
Polonca Kavalič, čistilka
Jasminka Livadić, čistilka