Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

Učenci od 1. do 8. razreda boste spričevala in priznanja prejeli 24. 6. 2024. Tisti, ki boste zadnji dan odsotni, boste spričevala lahko dobili v tajništvu med 8.00 in 13.00 v dneh, ki jih določa pravilnik.


PRAVILNIK 

o šolskem koledarju za osnovne šole


14. člen

(razdelitev spričeval in obvestil)


(5) Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.