Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

DELOVNI DAN


  • JUTRANJE VARSTVO

Šolska vrata se odprejo ob 6.30. Za najmlajše učence je organizirano jutranje varstvo do 8.20.  

V tem šolskem letu velja:  

1) Za učence od 1. do 3. razreda je organizirano brezplačno jutranje varstvo. Učenci v varstvo lahko vstopajo do 8.10, vendar  učenci 3. b po 8. uri ne morejo več odnašati torb in oblačil v 1. nadstropje. UČENCI MORAJO BITI V UČILNICI ZA JUTRANJE VARSTVO, NIKAKOR NE NA HODNIKU. 

2) Za učence 4. in 5. razreda je organizirano plačljivo jutranje varstvo. Za starše, ki potrebujete jutranje varstvo za svojega otroka, pa imate finančne težave, je jutranje varstvo brezplačno, vendar nas morate o tem pisno obvestiti. Učenci v varstvo lahko vstopajo do 8.10, vendar  po 8. uri ne morejo več odnašati torb in oblačil v 1. nadstropje. UČENCI MORAJO BITI V UČILNICI ZA JUTRANJE VARSTVO, NIKAKOR NE NA HODNIKU.

3) Učenci od 6. do 9. razreda prihajajo k pouku 10 minut prej.  Učenci, ki nimajo predure in pridejo v šolo pred 8. uro, počakajo začetek pouka na igrišču, ob slabem vremenu pa v avli v v pritličju in upoštevajo navodila dežurnega učitelja. 


  • POUK

URA

 POUK

ODMOR

 PU

 7.40 - 8.25

 8.25 - 8.30

 1.

 8.30 - 9.15

 9.15 - 9.30

 2.

 9.30 - 10.15

 10.15 - 10.30

 3.

 10.30 - 11.15

 11.15 - 11.20

 4.

 11.20 - 12.05

 12.05 - 12.10

 5.

 12.10 - 12.55

 12.55 - 13.00

 6.

 13.00 - 13.45

 13.45 - 14.00

 7.

 14.00 - 14.45

 

 

  • ČAS MALICE IN KOSILA

Učenci malicajo v jedilnici:

od 8.35 do 8.50 - 1. in 2. razred,

od 9.15 do 9.30 - 3. do 6. razred, 

od 10.15 do 10.30 - 7. do 9. razred.

Kosilo je za učence organizirano od 12.00 do 14.15. Učenci od 1. do 5. razreda imajo kosilo po 4. uri oz. po končanem pouku. Na kosilo gredo z učiteljem podaljšanega bivanja. Učenci od 6. do 9. razreda imajo kosilo po končanem pouku in sicer po razporedu, ki je objavljen v jedilnici.

 

  • PODALJŠANO BIVANJE in POPOLDANSKO VARSTVO

Po končanem pouku je za učence od 1. do 5. razreda organizirano podaljšano bivanje do 16.00 (1., 2., 3. razred) oz. do 15.00 (4., 5. razred) in varstvo do 17. ure.

V tem času imajo učenci kosilo, opravijo domače naloge in obiščejo interesne dejavnosti ter NIP-e.

 

  • SKRB ZA UČENCE "VOZAČE"

Učenci, ki čakajo na prevoz domov, se lahko mirno pogovarjajo, učijo ali delajo domače naloge v pritličju »Pod Čufarjevo marelo« ali v avli v 1. nadstropju šole. Šolsko igrišče lahko uporabljajo od 14.15 do 15.00, kadar na njem ni učencev podaljšanega bivanja, ki imajo v tem času učno uro.