Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

DOPOLNILNI POUK  je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dodatno razlago snovi, individualen pristop učitelja.  

Učitelji k dopolnilnemu pouku povabijo učence, za katere menijo, da bi ob obisku dopolnilnega pouka lahko izboljšali svoje znanje in odpravili napake in pomanjkljivosti. 

Učitelji vodijo o dopolnilnem pouku evidenco, ki vsebuje prisotnost učencev ter vsebino in analizo pedagoškega dela. 

Urnik dopolnilnega pouka:

učitelj/icapredmet, razreddan, ura
Tatjana KastelicSLJ, MAT - 2. aponedeljek 13.00-13.25
Eva ProhinarSLJ, MAT - 2. bponedeljek 13.00-13.25
Tadeja BandeljSLJ, MAT - 3. razredpetek 12.10-12.55
Nika BobičMAT - 4. razredsreda 7.40-8.25
Lea LenčekSLJ - 4. razredčetrtek 7.40-8.25
Simona GrbacSLJ, MAT - 5. razredsreda 7.40-8.25
Romana BučinelSLJ - 6. razredsreda 7.40-8.25
Zdenka FerencSLJ - 7. razredčetrtek 13.00-13.45
Bojana Polak MijovićSLJ - 8., 9. razredtorek 7.40-8.25
Mateja KolarTJA - 6. razredtorek 13.00-13.45
Maja Kukovič BadovinacTJA - 7. razredčetrtek 7.40-8.25
Maja Kukovič BadovinacTJA - 8. razredpetek 7.40-8.25
Maja Kukovič BadovinacTJA - 9. razredčetrtek 7.40-8.25
Romana BučinelMAT - 6. razredčetrtek 7.40-8.25
Janez TurkMAT - 7. razredtorek 8.00-8.25 + torek 14.00-14.25
Mateja PencaMAT - 8., 9. razredponedeljek 13.50-14.35 (na 14 dni)
Petra IgercKEM - 8., 9. razredčetrtek 14.00-14.45 + petek 13.00-13.45
Sonja KoželjFIZ - 8., 9. razredčetrtek 13.45-14.30


DODATNI POUK  je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Obisk dodatnega pouka je prostovoljen. 

Urnik dodatnega pouka + priprava na tekmovanja:

učitelj/icapredmet, razreddan, ura
Lea LenčekSLJ, MAT, LUM - 4. razredponedeljek 7.40-8.25
Bojana Polak MijovićSLJ - 6. do 9. razredsreda 7.40-8.25 + po dogovoru
Zdenka FerencSLJ - 8. razredtorek 13.45-14.30
Zdenka FerencSLJ - 9. razredsreda 13.45-14.30 (9. razred)
Maja KrivecTJA - 8., 9. razredpo dogovoru
Petra IgercKEM - 8., 9. razred

četrtek 14.00-14.45 + petek 13.00-13.45

Bernarda Novak ObalZGO - 8., 9. razredpo dogovoru
Mateja Penca logika, Vegovo - 6., 7. razredčetrtek 13.00-13.45
Mateja Pencalogika, Vegovo - 8., 9. razredčetrtek 14.00-14.45
Sonja KoželjFIZ - 8., 9. razredtorek 7.40-8.23, petek 7.40-8.25 + po dogovoru
Ana Lea DornikBIO - 8., 9. razredsreda 7.40-8.25