Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

JUTRANJE VARSTVO je oblika vzgojnega dela z učenci, ki pred poukom potrebujejo varstvo. Vanj se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola, zagotoviti pa mora varno okolje, v katerem učenci pričakajo pouk oz. starše, se sprostijo, odpočijejo ali si v tem času izberejo dejavnosti, ki jih veselijo.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja sredstva za jutranje varstvo učencev 1. razreda, Mestna občina Ljubljana pa sredstva za učence 2. in 3. razreda – za učence od 1. do 3. razreda je jutranje varstvo brezplačno. 

Če starši potrebujete jutranje varstvo za otroka, ki je učenec 4. in 5. razreda, je prispevek za varstvo 5,00 € na mesec.

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. 

V času kosila se učenci navajajo na kulturno prehranjevanje in kosijo v organizaciji šole.

Med sprostitveno dejavnostjo si učenci odpočijejo, se sprostijo in naberejo novih moči za delo. V ta čas sodijo različne gibalne in družabne igre, likovno ustvarjanje, poslušanje glasbe, ogled filma, poslušanje pravljic, branje, pogovor, sprehod in drugo.

Samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. Učenci znanje dodatno utrdijo, razširijo, poglobijo in uporabijo v novih situacijah. V okviru te dejavnosti učitelji skrbijo za redno, kakovostno in samostojno opravljanje učnih obveznosti. Za učence OPB poteka samostojno učenje praviloma vsak dan od 14.15 do 15.00, ob petkih je ta čas namenjen branju.

Ustvarjalno preživljanje časa je namenjen0 razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti. Učitelj usmerja učence v aktivnosti, ki imajo določen cilj, ob čemer upošteva in omogoča razvoj učenčevih interesov in sposobnosti na vseh temeljnih področjih razvoja osebnosti.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka.

PRIJAVA V PODALJŠANO BIVANJE:

Starši prijavite svojega otroka v podaljšano bivanje v mesecu maju za prihodnje šolsko leto, sporočijo uro in način (sami, v spremstvu) odhoda učencev domov. Če ste z otrokom dogovorjeni, da vas počaka pri semaforju na Resljevi ulici ali v mali avli ali drugje zunaj šolskega območja, potem se šteje, kot da odhaja domov sam.

Vsako spremembo morate starši pisno sporočiti vnaprej najkasneje tisti dan, ko se sprememba zgodi.

Starši do 15. ure ne vstopate v učilnico in ne motite dela (telefonske številke učiteljev PB: http://www.tonecufar.com/o-soli/kontakti).

Učenca lahko domov spremlja oseba, ki je stara najmanj 10 let, ob predhodnem pisnem dovoljenju staršev.

VARSTVO PO POUKU je oblika vzgojnega dela z učenci, ki po končanem podaljšanem bivanju potrebujejo varstvo (do 17. ure). Vključitev je prostovoljna s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola, v varnem okolju, v katerem učenci pričakajo starše. V tem času potekajo sprostitvene dejavnosti; ob lepem vremenu so učenci na igrišču, ob slabem pa se igrajo v učilnicah v pritličju.

Zaradi ekonomičnosti dela, ob upoštevanju normativov pri oblikovanju skupin, od 15. ure naprej združujemo učence v skupine iz različnih oddelkov oz. razredov.

  1. Varstvo po pouku je plačljivo: 
  2. - za učence 1., 2. in 3. razreda od 16.00 do 17.00 10,00 € na mesec,
  1. - za učence 4. in 5. razreda od 15.00 do 16.00 5,00 € na mesec in od 16.00 do 17.00 10,00 € na mesec.