Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

 17. 6. 2024 do 1. 7. 2024 (1. rok)

 za učence 9. razreda

 26. 6. 2024 do 9. 7. 2024 (1. rok)

 za učence od 1. do 8. razreda

 19. 8. 2024 do 30. 8. 2024 (2. rok)

 za učence od 1. do 9. razreda

 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

 3. 5. 2024 do 14. 6. 2024 (1. rok)

 za učence 9. razreda

 3. 5. 2024 do 24. 6. 2024 (1. rok)

 za učence od 1. do 8. razreda

 19. 8. 2024 do 30. 8. 2024 (2. rok)

 za učence od 1. do 9. razreda


O datumu izpita so starši učenca obveščeni po pošti.