Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2024/2025:

-  1. razred

-  2. razred

-  3. razred 

-  4. razred 

-  5. razred

-  6. razred

-  7. razred

 8. razred

 9. razred

IZBIRNI PREDMETIPRAVILA NAŠE KNJIŽNICE

Člani knjižnice brezplačno postanete ob vpisu v našo šolo in ostanete toliko časa, dokler jo obiskujete kot redno vpisani učenci.  

Knjige si izposodite za 14 dni in jih morate pravočasno vrniti. Zamudnik si lahko izposodite novo gradivo šele, ko poravnate svoje obveznosti. Za izposojeno gradivo ste odgovorni, zato morate z njim skrbno ravnati.

Periodike (revije, časopise) in referenčnega gradiva (leksikoni, slovarji ipd.) si ne izposojate, uporabljate ga le v čitalnici ali učilnici pod nadzorom knjižničarke ali učitelja.  


PRIMERNO VEDENJE V KNJIŽNICI 

- Pozdravim knjižničarko.  

- Sem prijazen/prijazna.  

- V miru si izbiram knjige.  

- Lepo sedim na stolu ali blazini.  

- Berem, se učim ali tiho pogovarjam.  

- Če česa ne dosežem ali ne najdem, za pomoč prosim knjižničarko.  

- S knjigami in revijami lepo ravnam.  URNIK IZPOSOJE

Učenci si lahko knjige izposodite med odmori ali v času pouka, če imate prosto uro ali pouk v knjižnici.


SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2023/2024:

1. razred

- 2. razred

3. razred

4. razred

- 5. razred

- 6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

IZBIRNI PREDMETI