Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 9 ali starejši. Spletna stran uporablja napredne tehnologije in se zato lahko ne prikaže pravilno. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite na novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletne varnosti in zasebnosti.

Poletna počitniška varstva in letovanja

 
Obveščamo vas, da je izšel Katalog počitnice 2019, kjer so zbrane vse potrebne informacije o programih v času poletnih počitnic 2019 vseh Zvez in ZLRO v Ljubljani.  
 
ZA OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA
Tudi letos bo Zveza prijateljev mladine skupaj z Mestno občino Ljubljana izvajala celodnevna poletna počitniška varstva v Ljubljani, ki jih lahko koristijo otroci od 1. do 5. razreda, ki imajo stalno prebivališče v MOL. Starši lahko otroka prijavite izključno preko spletne prijave na naslovu https://www.zavod-zlro.si/programi/zpm/.
Prijave lahko oddate od torka, 7. maja 2019, od 7.00.
 
Počitniško varstvo sofinancirata MOL in Četrtna skupnost Center. Starši lahko zaprosite za brezplačno vključitev otroka v celodnevno počitniško varstvo (predlog za brezplačno celodnevno varstvo 2019.pdf). Izpolnjen obrazec čimprej oddajte šolski psihologinji Mojci Horvat (osebno ali po elektronski pošti). 
 
ZA OTROKE OD 1. DO 9. RAZREDA
Otrokom od 1. do 9. razreda so na voljo tudi brezplačna zdravstvena letovanja na morju ali v hribih. Prednost imajo otroci, ki še niso bili vključeni v program brezplačnih letovanj Zveze prijateljev mladine in otroci, ki imajo zdravstvene težave.
Če želite otroka vključiti v program brezplačnega letovanja (predlog za brezplačna letovanja 2019.pdf), se čimprej obrnite na šolsko psihologinjo Mojco Horvat, in sicer po elektronski pošti na naslov: mojca.horvat3@guest.arnes.si ali po telefonu na številko: (01) 23 08 745.
 
S spoštovanjem,
Mojca Horvat
šolska svetovalna služba
©2014 Osnovna šola Toneta Čufarja