Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 9 ali starejši. Spletna stran uporablja napredne tehnologije in se zato lahko ne prikaže pravilno. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite na novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletne varnosti in zasebnosti.

Kontakti

 
Osnovna šola Toneta Čufarja
Čufarjeva 11, Ljubljana
 
 Ravnateljica   
 mag. Tanja Grünfeld
 01 230 87 30
 Pomočnica ravnateljice
 Romana Bučinel
 01 230 87 34
 Poslovna sekretarka
 Barbara Dragar        
 01 230 87 30
 031 379 743
 Računovodkinja         
 Ines Čuk
 01 230 87 36
 Učitelji
 01 230 87 42
 Knjižničarka
 Barbara Podjed
 01 230 87 38
 Šolska psihologinja
 mag. Mojca Horvat
 01 230 87 45
 Kuharica
 Nuška Hauptman
 01 230 87 39
 Kabinet športnih pedagogov
 01 230 87 43
 Šolski zobozdravnik
 Zobki d.o.o.
 01 434 48 35
 Šolski dispanzer ZD Metelkova
 Jona Rakuš, dr. med.
 01 472 38 17
 
DEŽURNI UČITELJ v PB (po 15. uri):   041 356 237
 
 

Na Vaša vprašanja in pobude odgovarjajo:
 
1) vodenje šole, določanje nalog in drugih zadolžitev: ravnateljica mag. Tanja Grunfeld  (ravnateljica@tonecufar.com)
 
2) urnik, dejavnosti ob pouku, nadomeščanje učiteljev: pomočnica ravnateljice Romana Bučinel (romana@tonecufar.com)
 
3) učne in druge težave, pomoč in svetovanje, poklicno usmerjanje, vpis in prepis: šolska psihologinja mag. Mojca Horvat (mojca.horvat3@guest.arnes.si)
 
4) jedilniki in šolska prehrana:  vodja šolske prehrane Marija Papež Bevc (tajnistvo@tonecufar.com)
 
5) kratka vprašanja oz. obvestila, namenjena učiteljem, pošljite na naslov:  zbornica@tonecufar.com
    (v polje "Zadeva" nujno vpišite ime učitelja, ki mu je Vaša pošta namenjena)
 
©2014 Osnovna šola Toneta Čufarja