Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 9 ali starejši. Spletna stran uporablja napredne tehnologije in se zato lahko ne prikaže pravilno. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite na novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletne varnosti in zasebnosti.

Učbeniki za šolsko leto 2017/2018

OBRAZLOŽITEV IZBORA UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018
 
1. »Učbeniki za na klop«
Kot že zadnjih nekaj let tudi letos v 1. razredu ni izposoje učbenikov iz Učbeniškega sklada (v nadaljevanju US). Ker imamo v US na voljo nekaj učbenikov, ki spadajo k izbranim delovnim zvezkom, bodo učenci le-te imeli v učilnicah in jih bodo uporabljali po potrebi.
 
2. Učna gradiva za 1. razred
Letošnja novost je, da vsi učenci 1. razreda v šoli brezplačno prejmejo vsa učna gradiva, ki jih je šola predvidela za njihov razred. Za brezplačna gradiva je potrebno izpolniti naročilnico za US.
 
3.  Druga učna gradiva
Med druga učna gradiva spadajo delovni zvezki in atlasi. Kot prejšnja leta učenci od 6. do 9. razreda še vedno uporabljajo isti Atlas sveta za osnovno šolo. Naveden je pri vseh teh razredih.
Pri izbiri delovnih zvezkov smo bili pozorni na to, da je učbenik osnovno učno gradivo, delovni zvezki (in atlasi) pa so učencem in učiteljem v pomoč.
Za neobvezne izbirne predmete morate starši kupiti vse, tudi učbenike. Seveda za tisti predmet, za katerega so se vaši otroci odločili.
 
4.  Učbeniški sklad
Letos so dovoljene zamenjave učbenikov v 1. triletju.
Naročilnice založb, kjer boste naročali delovne zvezke (in učbenike, če si jih ne boste izposodili v US), so učenci že prejeli. Vsa osebna naročila in plačila urejate starši sami.
Na razpolago bodo naročilnice večjih založb in knjigarn, ki so tudi ugodnejše. Sami izberete najustreznejšo.
 
Pripravila Petra Kranjc, šolska knjižničarka
 

 
   SEZNAM UČBENIKOV IN PRIPOMOČKOV za šolsko leto 2017/2018
 
©2014 Osnovna šola Toneta Čufarja