Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

Informacija o NPZ za starše in učence 6. in 9. razreda: http://www.ric.si in http://eric.ric.si 


 

NPZ OB KONCU DRUGEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA (6. razred)

 
Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje učencev iz slovenščine, matematike in tujega jezika (v naši šoli iz angleščine).
Preverjanje znanja je obvezno. NPZ se opravlja samo pisno.
 
 7. 5. 2024
 slovenščina
 9. 5. 2024
 matematika
 13. 5. 2024
 angleščina 
 
 
NPZ OB KONCU TRETJEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA (9. razred)
 
Učenci opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in predmeta, ki ga vsako leto znova določi minister. NPZ ob koncu 9. razreda je obvezen za vse učence. NPZ se opravlja samo pisno.
 
 7. 5. 2024
 slovenščina
 9. 5. 2024
 matematika
 13. 5. 2024
 fizika
  
Šola ob koncu šolskega leta učencu izda Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki učencev so izraženi v absolutnih in odstotnih točkah.  Rezultati NPZ pomenijo dodatno informacijo o doseženem znanju učencev in ne vplivajo na zaključno oceno iz predmeta.